Полезни правила за разделно събиране

 Категория: Еко-факти, еко измами, Новини

След участието ми в събитието под надслов „По пътя на отпадъците“, организирано от ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ  и посещение на линията за сепариране на хартия  в гара Искър и линията за сепариране на стъкло в с. Равно поле, към мен дойдоха първите въпроси и коментари по отношение на рециклирането на отпадъци от опаковки.
По тази причина публикувам и тук следните Правила за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци в контейнерите на Екопак:

1. Изхвърляй в предоставения съд само хартиени и картонени отпадъци, като например:
– вестници и списания;
– празни кутии от сокове и мляко;
– кашони и други хартиени и картонени опаковки;
– картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
– хартиени торбички и чували.
2. В съдовете за разделно събиране на хартия не се допуска изхвърлянето на:
– битови отпадъци (например салфетки, санитарни материали, угарки);
– силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. мазна кутия от пица);
– хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови фолиа);
– всякакви други отпадъци, които не са хартиени.
3. Кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати.
4. Избягвай изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на големи опаковки от велпапе и картон.
След като ги сгънеш до максимално редуциране на обема, събирай ги на подходящи за целта места и ги предавай на персонала, ангажиран с разделното събиране.

Помни! Хартията се приема в заводите за рециклиране само когато е чиста! Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди теб и спираш процеса на рециклиране!

Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета.
1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.
Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.
Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада.
90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират.

Правила за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки
1.Изхвърляй в предоставения съд само пластмасови отпадъци от опаковки, като например:
пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси;
метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
капачки от буркани и бутилки;
найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио.
2.В съдовете за разделно събиране на пластмаса не изхвърляй:
блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества;
домакински електроуреди, авточасти и др.;
отпадъци, които не са пластмасови.
3. Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки:
1) Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти /например избърши мазнината с хартиена салфетка или изплакни/;

2) смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги запуши с капачката.

Помни! Пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много природата!

Внимавай да не изхвърлиш угарка от цигара при пластмасовите отпадъци. Запалените пластмасови отпадъци се гасят много трудно и замърсяват с отровни емисии въздуха.

Пластмасата е много лека, а с голям обем. Трябва максимално да я смачкаме, за да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране.

Един тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно българско домакинство за две години;
Енергията, отделена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 часа телевизионно време;
От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий – алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен.
Рециклирането на един тон стомана спестява 1.5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.
Правила за разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки
1. Изхвърляй в предоставения съд само стъклени отпадъци от опаковки:
бутилки от всякакъв вид и цвят;
стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти;
буркани от всякакви храни.
2. В съдовете за разделно събиране на стъкло не изхвърляй:
счупени чаши и чинии;
порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
крушки и луминесцентни лампи;
стъкло от прозорци и огледала;
автомобилни стъкла.
3. Когато предоставеният съд е препълнен се обърни към персонала, ангажиран с разделното събиране.
4. Преди да изхвърлиш стъклените опаковки:
1) Махни капачките и тапите;

2) Изпразни ги от съдържанието им /и без това са тежки/

3) По възможност ги изплакни /не е задължително, но помага да не полепва кал и прах/.

Помни! Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва.

Камъните и порцелана пречат най-много при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите.

На практика стъклото се рециклира безкрайно много пъти /казват, че до 2000/.

Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергията, с която вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 10 минути.
1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг. кварцов пясък;
1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг. сода каустик;
1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг. CO2;
Стъклото се рециклира 100%.
Най-лесно е да започнеш като изхвърляш стъклените бутилки в зелените контейнери и пластмасовите в жълтите. Това е първата малка стъпка, за да дадеш своя принос за опазване на природата. Постепенно ще се увлечеш и ще ти стане навик.

Опитай, ще видиш че изобщо не е трудно!

От екипа на ЕКОПАК

Препоръчани статии
0

Напишете какво търсите и натиснете Ентер