По пътя на отпадъците или възможна ли е мисията рециклиране?

На 8 юни бях поканена от ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ на специално събитие за блогъри под надслов „По пътя на отпадъците“. Събитието включваше презентация на дейността на дружеството, последваща [...]