Product was successfully added to your shopping cart.

Декларация за поверителност

"Екомама.нет" спазва неприкосновеността на Вашите лични данни. Лична информация, предоставена при използването на сайта със свободен достъп, ще бъде използвана единствено в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно. Възможно е обаче интернет страниците на "Екомама.нет" да съдържат връзки с други интернет страници, за които условията за неприкосновеност на личните данни не е в сила. Ние не носим отговорност за поверителността на информацията или друго съдържание в страници извън този уеб сайт.

Защита на личните данни

Като регистриран администратор на лични данни по ЗЗЛД, "Екомама.нет" ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страницата само до необходимата степен за всеки конкретен случай. Събраната информация може да бъде използвана от Екомама.нет, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Екомама.нет ще събира информация, ще бъдат съобразени със ЗЗЛД и българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Екипът на "Екомама.нет" е задължен да спазва условията за конфиденциалност.
Съществува информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър, която би могла да се събира автоматично. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър, имена на домейни, часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от Екомама.нет" за осигуряване на функционирането на предлаганите услуги, подобряване на качеството им, както и за обща статистика на използването на този уеб сайт.

"Екомама.нет" прилага мерки за сигурност с цел защита на контролираните от нас данни от неоторизиран достъп, манипулиране, загуба и унищожаване. Разполагаме с инсталиран SSL сертификат, който редовно осъвременяваме. Той осигурява криптирана връзка между сървъра и клиентския браузър, като това гарантира конфиденциалността на вашия акаунт, парола за достъп и лични данни.